side-area-logo

Polityka prywatności w e-Polowanie.pl

delimiter image

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa i możliwości.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia RODO, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania i usuwania,  będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:

 • żądanie usunięcia Państwa danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 • sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Venatu (właściciela serwisu e-Polowanie i aplikacji e-Polowanie),
 • oraz prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.

Wszystkie udzielone przez Państwa zgody mogą Państwo w każdym czasie modyfikować lub wycofywać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

1.1 Administratorzy danych: 

Podmiot korzystający z usług systemu e-Polowanie.

1.2 Podmioty, którym powierzenie przetwarzania powierzono:

Venatu  A. Zatwarnicka Spółka Jawna z siedzibą w Złotowie, ul. 8 Marca 10, 77-400 Złotów. Adres email: [email protected]

2. Cele przetwarzania danych

 • świadczenie usług drogą elektroniczną – rozumiane jako podanie przez Państwa danych podczas rejestracji w serwisie www.e-Polowanie.pl celem korzystania z pełnych możliwości serwisu,
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,
 • przetwarzanie danych w celu realizowania usługi – Elektronicznej Książki Polowań, zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2018 roku,
 • podniesienie bezpieczeństwa Myśliwych oraz innych osób biorących udział w polowaniu.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, realizowane  na podstawie Państwa zgody,
 • świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usługi,
 • pozostałe cele – uzasadniony interes administratora danych.

Serwis e-Polowanie.pl oraz aplikacja e-Polowanie stanowią Elektroniczną Książkę Polowań, działającą w oparciu o Ustawę Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2018 roku.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych, właściciel e-polowanie.pl oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dbamy o Państwa dane przekazywane za pośrednictwem naszych serwisów oraz aplikacji. Stosujemy odpowiednie środki technologiczne i nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym firmom oraz osobom trzecim.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Dyrektywą RODO, mają Państwo prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że:

 1. Serwis e-Polowanie.pl oraz aplikacja e-Polowanie przestrzegają prawa do ochrony prywatności i gwarantują wszystkim osobom logującym się bądź rejestrującym się w serwisie e-Polowanie.pl i w aplikacji e-Polowanie, że ich dane będą chronione zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich modyfikowania lub usunięcia. Zarówno rejestracja w serwisie jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu e-Polowanie.pl oraz z aplikacji e-Polowanie jest dobrowolne.
 3. e-Polowanie.pl przechowuje oraz chroni dane osobowe swoich Użytkowników zgodnie ze standardami bezpieczeństwa sieciowego. e-Polowanie.pl nie odsprzedaje, nie wymienia i nie ujawnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa i w zakresie objętym prawem.
 4. e-Polowanie.pl nie wykorzystuje żadnych zaawansowanych praktyk pozyskiwania jakichkolwiek innych danych, a w szczególności bez zgody osoby odwiedzającej portal nie uzyskuje danych osobowych umożliwiających dokładną identyfikację.

6. Dane zbierane podczas korzystania z serwisu e-Polowanie.pl oraz aplikacji e-Polowanie

 1. Wszystkie osoby odwiedzające serwis e-Polowanie.pl pozostają anonimowe. Każdy Użytkownik sam decyduje logowaniu się w serwisie.
 2. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Informacje zawarte w formularzu kontaktowym oraz dowolnych innych formularzach wykorzystywane są przez e-Polowanie.pl tylko za zgodą odwiedzających.
 4. Użytkownicy korzystający z aplikacji e-Polowanie używają aplikacji dobrowolnie i sami decydują o logowaniu się do aplikacji i korzystaniu z aplikacji.
 5. Wszystkie dane osobowe przekazywane przez Użytkowników, korzystających z serwisu e-Polowanie.pl oraz z aplikacji e-Polowanie, są wymagane do korzystania w pełni z funkcjonalności Elektronicznej Książki Polowań i są zgodne z wymaganiami wpisów do Książki Polowań określonymi w Ustawie Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2018 roku.
 6. Dodatkowe dane przekazywane podczas korzystania z serwisu oraz aplikacji e-Polowanie są dobrowolne i mają na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas polowania oraz usprawnienia przekazywania informacji wśród Członków Koła Łowieckiego Użytkownika aplikacji.

e-Polowanie.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znane są również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony e-Polowanie.pl nastąpiło przez odnośnik,

7. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali ani też przekazywali zebranych Państwa danych podmiotom trzecim.

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako informacje pomocnicze służące do administrowania serwisem. Dane w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem e-polowanie.pl. Na podstawie plików logów generowane są statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikom pełnego korzystania z serwisu www.e-Polowanie.pl oraz aplikacji e-Polowanie.

Rejestracja w serwisie jest konieczna, jeżeli chcecie Państwo w pełni korzystać z serwisu, tj. realizować obowiązek prowadzenia Książki Polowań zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektorów zajmujących się wprowadzeniem rozporządzenia RODO, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz dyrektywą RODO. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Czy można zażądać usunięcia danych i jednocześnie korzystać w pełni z serwisu e-Polowanie i z aplikacji e-Polowanie?

Informujemy, że w przypadku żądania usunięcia danych z serwisu www.e-Polowanie nie będzie możliwe korzystanie z funkcjonalności serwisu i z aplikacji e-Polowanie.

9. Jak wygląda procedura usuwania moich danych osobowych?

Po wysłaniu przez Państwa maila na adres [email protected] nasi uprawnieni pracownicy skontaktują się z odpowiednią osobą w Państwa Kole Łowieckim, a następnie usuną lub zanonimizują (uczynią bardziej anonimowymi) Państwa dane. Upewnimy się, czy życzycie sobie Państwo również usunięcia całej korespondencji mailowej, którą kierowaliście Państwo do nas.

Poinformujemy Państwa, kiedy Państwa dane osobowe zostaną całkowicie usunięte ze wszystkich naszych systemów (czas ten podyktowany jest względami technologicznymi).

W przypadku żądania usunięcia korespondencji mailowej – również poinformujemy Państwa o usunięciu całej korespondencji mailowej Państwa do nas – nastąpi to w ostatnim naszym mailu do Państwa.

10. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie wraz z poinformowaniem Państwa o tym fakcie w aktualnościach przekazywanych do Państwa.

e-Polowanie.pl zobowiązuje się przekazywać informacje o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, mogących wynikać ze zmian w prawie polskim, rozwoju technologii internetowych, lub ze zmian wynikających z działalności firmy.

11. Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Więcej informacji o Polityce cookies znajduje się pod linkiem: https://e-polowanie.pl/polityka-cookies/
12. Odnośniki do innych stron
Serwis e-Polowanie.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. e-Polowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na zewnętrznych stronach.

Rozpocznij rozmowę
Napisz do nas!
Dowiedz się więcej o systemie e-Polowanie!
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!