side-area-logo

ASF, BEZPIECZEŃSTWO, CZAS, WYGODA

Aplikacja e-Polowanie wspiera Zarządy w sprawnym prowadzeniu kół łowieckich!

Książka polowań

Pełna obsługa ewidencji polowań

w wersji elektronicznej

Plan pozyskania

Pełna obsługa planu pozyskania na bieżąco

Mapa

Aktualne położenie na mapie,

widok sektorów i urządzeń,

mapa leśna BDL

Wiadomości

Komunikaty i wiadomości

zarządu kola

Udostępnianie położenia

Widok myśliwych na mapie

i udostępnianie swojego położenia

Kalendarium łowieckie

Informacja o okresach polowań

na poszczególne gatunki

Pełnomocnictwa

Możliwość wzajemnego zapisania się na polowanie

Łatwa obsługa

Intuicyjny interfejs,

uporządkowany i wygląd

DLA ZARZĄDU I MYŚLIWYCH
 • e-Polowanie poprzez moduły skierowane dla zarządów kół pozwala sprawnie i efektywnie prowadzić gospodarkę łowiecką oraz poprzez najnowocześniejsze rozwiązania podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonywania polowania.

MODUŁ ŁOWCZEGO

 • Plan pozyskania wraz z aktualną ilością zwierzyny pozostałą do wykonania
 • Dodawanie protokołu upadków, odłowów oraz protokołów z polowań zbiorowych i ich generowanie
 • Wydruk upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego i sanitarnego
 • Raport z pozyskania zwierzyny w tym dane niezbędne do raportowania dzików sanitarnych
 • Raport ASF do ZO
 • Dodawanie współrzędnych na mapie (informacja o koordynatach pozyskanych dzików w ramach ASF)
 • Zarządzanie urządzeniami łowieckimi na mapie i w terenie

MODUŁ SKARBNIKA

 • Automatyczne tworzenie faktur za pozyskaną zwierzynę wpisaną do książki polowań i protokołu z polowania zbiorowego
 • Rozliczanie zwierzyny pobranej na użytek własny
 • Rozliczanie zwierzyny przeznaczonej na skup
 • Rozliczanie zwierzyny pobranej na potrzeby własne koła
 • Wystawianie faktur na weterynarię
 • Tworzenie własnych artykułów
 • Weryfikacja płatności za faktury
 • Automatyczne wysyłanie faktur na mail

MODUŁ SEKRETARZA

 • Wysyłanie komunikatów w ramach koła
 • Tworzenie wydarzeń, za pomocą których myśliwi zgłaszają chęć uczestnictwa
 • Automatyczna lista obecności zgłoszonych myśliwych (polowanie, poszukiwanie dzików w ramach asf, pace gospodarcze)
 • Dodawanie nowych użytkowników systemu oraz przydzielanie uprawnień

WSZYSTKIE MODUŁY W CENIE PODSTAWOWEJ!!

 • Udział doświadczonych programistów, od lat tworzących systemy informatyczne, z których korzysta kilkanaście tysięcy osób, zapewnia bezkonkurencyjną jakość programu.

e-polowanie w google play

e-polowanie w AppStrore

e-polowanie demo

zawsze dla klienta

Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie z zakresu ewidencji polowań oraz wsparcia zarządu w realizowaniu zadań statutowych poprzez nowoczesną platformę z dostępem WWW oraz poprzez mobilną aplikację dedykowaną na smartfony.

Opłata roczna dotyczy każdego obwodu z osobna.

 • Opłata roczna za obwód
  • 650 zł netto (przy większej liczbie obwodów stosowany jest rabat)
 • Rabat za kolejne obwody

  30 zł za drugi obwód

  50 zł za trzeci obwód

  70 zł za czwarty obwód

 • Usługi dodatkowe
 • Szkolenie u zamawiającego

  Usługa szkolenia członków koła podlega wycenie indywidualnej (zależnej od odległości).

 • Rysowanie mapy sektorów i zakładanie kont myśliwym

  Podczas uruchamiania usługi dla koła, oferujemy wrysowanie map z podziałem na sektory oraz założenie kont wszystkim myśliwych w kole, zgodnie z dostarczonymi przez koło materiałami w cenie 300 zł netto.

 • Aktualizacja mapy

  Aktualizacja mapy obwodu, obejmująca zmianę przebiegu granic obwodu lub sektorów, a także zmiany w urządzeniach łowieckich oferujemy w cenie 150 zł netto.

 • Bramka SMS

  Usługa wysyłania wiadomości GSM (SMS) bezpośrednio z systemu e-Polowanie.pl do myśliwych w kole. Wykupione sms’y koło może wykorzystać bez ograniczenia czasowego.

  Cennik pakietów (kwoty netto):

  • 1000 szt. – 145 zł
  • 2000 szt. – 280 zł
  • 4000 szt. – 520 zł
  • 8000 szt. – 1000 zł
DOSTĘPNE MODUŁY SYSTEMU

Sprawdź część z oferowanych przez aplikację możliwości

Elektroniczna Książka Polowań Indywidualnych

Możliwość zapisania na polowanie indywidualne w ramach swoich kół łowieckich. Możliwość zapisu na sektory lub ambony (miejsce polowania można wybrać również z mapy). Możliwość edycji polowania do 24h od zakończenia polowania. Możliwość dodanie informacji o przeznaczeniu tuszy, wadze i znaczniku tuszy, dla celów rozliczeń.

Wiadomości

System przesyłania komunikatów w ramach koła. Możliwość oznaczania ważnych komunikatów kolorem.

Kalendarium łowieckie

Dynamiczny kalendarz łowiecki z jednoznacznym określeniem zwierzyny, na którą w danej chwili możemy polować.

Mapa

Mapa zawiera wiele podkładów oraz stałe granice wszystkich sektorów/rewirów w ramach obwodu łowieckiego oraz urządzenia łowieckie.  Pozwala na dodawanie punktów użytkownika oraz sprawne ich przesyłanie do innych osób.

Umożliwia wyświetlanie miejsca położenia polujących myśliwych w kole.

Plan pozyskania

e-Polowanie daje dostęp do planu pozyskania zwierzyny na dany sezon wraz z aktualnym wykonaniem i informacjami o zbliżającym się wykonaniu planu.

Moduł łowczego

Zaawansowany moduł łowczego umożliwiający zarządzanie planem pozyskania, upoważnieniami, upadkami, polowaniami zbiorowymi itp.

Filmy z opisem systemu

Proste filmy opisujące sposób pracy z e-polowaniem

Praca z aplikacją mobilną

Film pokazujący wszystkie funkcje aplikacji mobilnej: zapis na polowanie, książka polowań, plan pozyskania, praca z mapą.

Wpis na polowanie przy użyciu mapy

Przegląd funkcji mapy w tym oglądanie zajętych sektorów i wpisywanie się na polowanie po kliknieciu na sektor.

Praca przez stronę WWW

Działania systemu e-Polowanie na stronie WWW: książka polowań, wiadomości, plan pozyskania, modułu łowczego, mapy itp.

Udostępnianie pozycji

Udostępnianie swojej pozycji oraz możliwość oglądania pozycji innych myśliwych należących do koła.

Tryb panoramy

Tryb działania panoramy umożliwiający określenie kierunku dojścia do urządzeń łowieckich przy pomocy aplikacji mobilnej.

Oglądaj więcej ...

Pozostałe filmy instruktażowe pokazujące działanie platformy e-Polowanie dostępne są na stronie:

Instrukcje wideo

Rozpocznij rozmowę
Napisz do nas!
Dowiedz się więcej o systemie e-Polowanie!
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!